Տյառընդառաջի նվեր քարտեր

TIME ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

25000 Դ - 100000 Դ

GIPFEL ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 100000 Դ

VEGA ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

25000 Դ - 500000 Դ

ETAM ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 50000 Դ

ESCADA ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

50000 Դ - 500000 Դ

DIAMOR ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

50000 Դ - 1000000 Դ

NOVELLO ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

80000 Դ - 250000 Դ

INORI ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 100000 Դ

MAX&CO ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

50000 Դ - 500000 Դ

LAKI ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 50000 Դ

TOGAS ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

35000 Դ - 150000 Դ

LITTE ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

30000 Դ - 100000 Դ

PANDORA ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

25000 Դ - 100000 Դ

TUCAN ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

5000 Դ - 100000 Դ

SHE ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 50000 Դ

PETOOR ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 100000 Դ

FRESH LINE ՆՎԵՐ ՔԱՐՏ

10000 Դ - 100000 Դ

MEDEA ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 120000 Դ

LUEL ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 50000 Դ

CONTE ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԵՐ

10000 Դ - 20000 Դ